> 2018

2018

Sprawozdanie finansowe CUW- Żabia Wola

CUW sprawozdanie finansowe.pdf

CUW informacja dodatkowa do bilansu (1).pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 09:59:09.
Sprawozdanie finansowe Dom Kultury

Dom Kultury sprawozdanie finansowe.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:03:16.
Sprawozdanie finansowe Biblioteka

Biblioteka sprawozdanie finansowe.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:05:05.
Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

GOPS sprawozdanie finansowe.pdf

GOPS informacja dodatkowa do bilansu.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:14:32.
Sprawozdanie finansowe Przedszkole Leśna Kraina

Przedszkole Leśna Kraina sprawozdanie finansowe.pdf

Przedszkole leśna Kraina informacja dodatkowa do bilansu.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:16:36.
Sprawozdanie finansowe Gimnazjum im.Józefa
Chełmońskiego w Józefinie

Gimnazjum im.Józefa Chełmońskiego w Józefinie sprawozdanie finansowe.pdf

Gimnazjum im. J.Chełmońskiego w Jóżefinie informacja dodatkowa do bilansu.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:17:38.
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa
im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie

Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Uśmiechu w Józefinie sprawozdanie finansowe.pdf

Szkoła Podstawowa im.Kawalerów Uśmiechu w Józefinie informacja dodatkowa do bilansu.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:19:09.
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im.Marii
Kownackiej w Skułach

Szkoła Podstawowa im.Marii Kownackiej w Skułach sprawozdanie finansowe.pdf

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach informacja dodtkowa do bilansu.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:20:34.
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa
im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie sprawozdanie finansowe.pdf

Szkoła Podstawowa im.Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie informacja dodatkowa do bilansu.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:21:42.

Zobacz:
 2018 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:21:42
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Centrum Uslug Wspolnych w Gminie Żabia Wola
ul. Józefina, ul. Mazowiecka 1
96-321 Żabia Wola
Kierownik Jednostki
Kamila Piątek
Kontakt:
Tel: 46-857-80-53
Fax:
e-mail: cuw@zabiawola.pl